گواهینامه ها

ما یاسین گواهینامه سیستم کیفیت ISO9001، گواهینامه سیستم زیست محیطی ISO14001 و گواهینامه سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای را در سالهای گذشته گذرانده ایم.استانداردهای HALAL، Kosher، NSF، DMC، BRC، ISO و GMP برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت کامل تولید یکپارچه شده اند.

گواهی کند