خدمات ما

https://www.china-capsule.com/about-us/our-service/

خدمات جامع

تولید، تجارت صادرات، پشتیبانی فنی و لجستیک همگی برای تشکیل سیستم خدمات کامل ما یکپارچه شده اند.همه چیز برای صرفه جویی در انرژی و زمان بسیار خوب است.

خدمات ارزش افزوده

خدمات ارزش افزوده از جمله خدمات پس از فروش و فنی همیشه قابل پشتیبانی است.مشتری مداری جهت ماست.به رسمیت شناختن مشتری تجسم ارزش اجتماعی محصولات ما است.

https://www.china-capsule.com/about-us/our-service/
https://www.china-capsule.com/about-us/our-service/

خدمات آموزشی

ما حتی خدمات آموزشی را برای ارتقاء تخصص مشتریان ارائه می دهیم.
(1) نحوه پذیرایی از نمایشگاه
(2) دانش حرفه ای
(3) مهارت های مذاکره
(4) روش های مدیریت